Şəki şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şəki şəhər MKS

Yeni kitablar
Tural Adışirin. Barmaqda üzük yeri(Şeirlər)
21 Yanvar , 2019

Kitabda   Şəki ədəbi mühitinin təmsilçisi, XXI əs­rin əvvəllərində ədəbiyyata gələn, Dünya Gənc Türk Ya­zar­lar Birliyinin üzvü, istedadlı gənc şair Tural Adı­şirinin gəncliyin həyat mənbəyi olan sevgi, Vətən, təbiət, fəl­səfi məzmunlu  şeirləri toplanmışdır. Poetik örnəklərdə öz əksini tapan  lirik - realist duyğular gənc şairin mə­nəvi dünyasının zənginliyindən xəbər verir. Məzmun və for­ma baxımdan yüksək sənətkarlıqla qələmə alınmış şeir­lər inanmaq olar ki, şairi mükəmməl ədəbiyyat mütə­xəs­sisi kimi oxuculara sevdirəcəkdir. 

   Kitab bütün oxucu qrupları üçün nəzərdə tutul­muş­dur.


Faylı yuklə