Şəki şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şəki şəhər MKS

Varis Yolçuyev. Sənə inanıram

"Sənə inanıram romanında sevgi və xəyanət, insanın cəmiyyətdə yerini tapa bilməməsi, xoşbəxtlik axtarışları, gözlənilməz sujet xətti oxucunu axıradək gərginlik içərisində saxlayaraq, maraqlı bir romanın yaranmasını təmin e

Varis Yolçuyev.Bir ovuc torpaq

Varisin "Bir ovuc torpaq" romanındada əsasən real hadisələr əsasında qələmə alınıb, burada sevgi və vətənpərvərlik motivləri, cinayətkar aləmin yaşantıları önə çəkilib. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.

Çingiz Abdullayev. Qaniçənlər aynası

Kitabda maraq doğuran səbəb paytaxtda baş verən süi-qəsd hadisələridir. Bu hadisələri ölümü bahasına araşdırmağa çalışan jurnalistin meydana çıxmasıdır.

A.Bakıxanov.Seçilmiş əsərləri

Azərbaycan xalqının böyük mütəfəkkiri alim və şairin zəngin ədəbi irsindənseçmələrdən ibarət olan bu kitaba müəllifin lirik şeirləri,mənzum hekayələri daxil edilmişdir.

Fikrət Qoca.Seçilmiş əsərləri

Müəllifin bu kitabında toplanan əsərləri - şeir və poemaları "enişli- yoxuşlu, kədərli-sevicli, gərgin amma zəngin bir ömrün anlarından yaşantılardır