Şəki şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şəki şəhər MKS

Bayramov Əkbər Salman oğlu. Psixologiya. Dərslik

Dərslikdə "Psixilogiya" proqramına müvafiq olaraq psixologiya elminin mövzusu və vəzifələri, insan şəxsiyyətinin quruluşu və inkişafı, idrak prosesləri, insanın fərdi psixoloji xüsusiyyətləri, ünsiyyət psixologiyas

Axundov Ağamusa. Ümumi dilçilik. Dərslik

Kitabda dilin daxili sistemi və quruluşu məsələlərindən, dilçilik metodlarından bəhs olunur və linqvistik nəzəriyyələrin qısa tarixi, dilçiliyin əsas problemləri, dilin fəlsəfi və ictimai məsələləri işıqlandırılı

M.Ə.Sabir.Hophopnamə.I cild

Mirzə Ələkbər Sabir min illik ədəbiyyat tariximizin geniş göylərini bəzəyən bənzərsiz sənət ulduzudur. Onun “Hophopnamə”si başdan-ayağa zülmə, ətalətə etiraz, insan haqqına və heysiyyətinə qarşı çev

J.Amadu.Seçilmiş əsərləri

Jorji Amadu"Qum dəryasının kapitanları","Möcüzələr dükanı","Pusqu" və s.əsərləri ilə ədəbiyyat tarixində qalmış yazıçıdır.O,öz bestsellerləriilə müxtəlif ölkələrin milyonlarla oxucusuna Brazili