Şəki şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şəki şəhər MKS

Çingiz Abdullayev.Xammurapi məcəlləsi

Romanın məzmunu bir qadının itkin düşən biznesmen ərinin axtarmasıdır. Cinayyət işi açılır və təhqiqata başlanılır. Cinayətin üstü açıldıqca həmin şəxsdən hamının zəhləsi gedir bir tək arvadından başqa.

Xocalı soyqırımı 20 il: 1992-2012

Xocalıda hərbi təcavüz zamanı hərbi texnikadan şiddətli atəşlər nəticəsində darmadağın edilmiş, dinc sakinlərə amansızcasına divan tutulmuşdur.

Varis Yolçuyev. Sonuncu ölən ümidlərdir

Sizə təqdim olunan bu kitab "Sonuncu ölən ümidlərdir" in qəhrəmanlarının sonrakı taleyini də özündə əks etdirən roman variantıdır.

Varis Yolçuyev.Yetmiş yeddinci gün

"Yetmiş yeddinci gün" ilk üç romanından bir qədər fərqlənir. Həm qəhrəmanlarının 15 yaşlı yeniyetmələr olmasına görə, həm də hadisələrin zahiri təsvirindən daha çox qəhrəmanların iç dünyasına önəm verildiyinə görə. K

Varis Yolçuyev. Sənə inanıram

"Sənə inanıram romanında sevgi və xəyanət, insanın cəmiyyətdə yerini tapa bilməməsi, xoşbəxtlik axtarışları, gözlənilməz sujet xətti oxucunu axıradək gərginlik içərisində saxlayaraq, maraqlı bir romanın yaranmasını təmin e