Şəki şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şəki şəhər MKS

Varis Yolçuyev.Bir ovuc torpaq

Varisin "Bir ovuc torpaq" romanındada əsasən real hadisələr əsasında qələmə alınıb, burada sevgi və vətənpərvərlik motivləri, cinayətkar aləmin yaşantıları önə çəkilib. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.

A.Bakıxanov.Seçilmiş əsərləri

Azərbaycan xalqının böyük mütəfəkkiri alim və şairin zəngin ədəbi irsindənseçmələrdən ibarət olan bu kitaba müəllifin lirik şeirləri,mənzum hekayələri daxil edilmişdir.

Fikrət Qoca.Seçilmiş əsərləri

Müəllifin bu kitabında toplanan əsərləri - şeir və poemaları "enişli- yoxuşlu, kədərli-sevicli, gərgin amma zəngin bir ömrün anlarından yaşantılardır

Bayramov Əkbər Salman oğlu. Psixologiya. Dərslik

Dərslikdə "Psixilogiya" proqramına müvafiq olaraq psixologiya elminin mövzusu və vəzifələri, insan şəxsiyyətinin quruluşu və inkişafı, idrak prosesləri, insanın fərdi psixoloji xüsusiyyətləri, ünsiyyət psixologiyas

Axundov Ağamusa. Ümumi dilçilik. Dərslik

Kitabda dilin daxili sistemi və quruluşu məsələlərindən, dilçilik metodlarından bəhs olunur və linqvistik nəzəriyyələrin qısa tarixi, dilçiliyin əsas problemləri, dilin fəlsəfi və ictimai məsələləri işıqlandırılı