Şəki şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şəki şəhər MKS

S.Svayq.Seçilmiş əsərləri

XX əsrin ən böyük sənətkarlarından biri, görkəmli Avstriya yazıçısı Ştefan Svayqın “Seçilmiş əsərləri”nə “Rotterdamlı Erazmın zəfər təntənəsi və faciəsi” tarixi-bioqrafik o&cced

E.M.Remark.Seçilmiş əsərləri

Böyük alman romançısı Erix Mariya Remark XX əsr dünya ədəbiyyatının ən nəhəng simalarındandır. Bütün yaradıcılığını müharibə mövzusuna həsr edən yazıçının əsərləri mənsub olduğu