Şəki şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Şəki şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

S.Svayq.Seçilmiş əsərləri

XX əsrin ən böyük sənətkarlarından biri, görkəmli Avstriya yazıçısı Ştefan Svayqın “Seçilmiş əsərləri”nə “Rotterdamlı Erazmın zəfər təntənəsi və faciəsi” tarixi-bioqrafik o&cced

E.M.Remark.Seçilmiş əsərləri

Böyük alman romançısı Erix Mariya Remark XX əsr dünya ədəbiyyatının ən nəhəng simalarındandır. Bütün yaradıcılığını müharibə mövzusuna həsr edən yazıçının əsərləri mənsub olduğu