Şəki şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şəki şəhər MKS

Cek London.Martin İden

"Martin İden" romanı görkəmli Amerika yazıçısı Cek Londonun(1876-1916)ən məşhur əsərlərindən biridir.Romanda sənət adamının faciəli həyatından söhbət açılır.Əsər indi də gənclər tərəfindən sevilə-sev