Şəki şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şəki şəhər MKS

Heydər Əliyev və mədəniyyət.3 cilddə.I cild

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin mədəniyyət sahəsində yorulmaz fəaliyyətini əks etdirən üçcildliyin birinci cildində dahi şəxsiyyətin ölkə rəhbərliyinə gəldiyi 1969-cu ildən-1982-ci ilə q

Heydər Əliyev və mədəniyyət.3 cilddə.II cild

Dahi şəxsiyyət,böyük siyasi və dövlət xadimi Heydər Əlirza oğlu Əliyevin fəaliyyətini əks etdirən"Heydər Əliyev və mədəniyyət"kitabının ikinci cildində ulu öndərin Azərbaycanın mədəniyyət,ədəbiyyat və elm

Heydər Əliyev və mədəniyyət.3 cilddə.III cild

Oxuculara təqdim olunan"Heydər Əliyev və mədəniyyət"adlı toplunun üçüncü cildinə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əlirza oğlu Əliyevin 1999-2003-cü illərdə ədəbiyyat,mədəniyyət,incəsənət

Harold Pinter.Seçilmiş əsərləri

Artıq neçə ildir ki, bütün dünya teatrşünasları görkəmli ingilis dramaturqu Harold Pinterin yaradıcılığını bu və ya digər estetik çərçivələrə sığışdırmağa, nəzəriləşdirməyə ç

M.F.Axundzadə.Seçilmiş əsərləri.3 cilddə.I cild

Peşəkar milli teatr sənətinin, realist bədii nəsrin, demokratik fəlsəfi və estetik fikrin,ilk əlifba inqilabının, bütövlükdə mənəvi mədəniyyətimizin bütün sahələrində " yeni dövr "ün banisi olan b&ou