Şəki şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şəki şəhər MKS

Qurani-Kərimin təcvidi

Təcvid, Qurani-Kərimin düzgün oxuma qaydalarını öyrədən elmdir. Hər şeydən əvvəl belə bir kitabın hazırlanması imkanını bizə bəxş edən Uca allaha həmdüsənalar, onun həqiqi Peyğənbəri Həzrət Mühəmmədə (s.ə.s.) salat v

Seyfullayev Qulu (Cənnət),Seyfullayev Ruhi. İdman və İslam

Əlinizdəki bu kitabda dünya və islam idman tarixindən söhbət açılır. Burada idmanın inkişaf dövrü və onun insan sağlamlığına rolu göstərilir.

Oruc ilhi ziyafət

Kitabda oruc tumağın insan sağlamlığı üçün gərəkli və faydalı olduğu açıqlanır.

Zekeriya Gülər.Hz.Peyğənbər toplum və ailə

Bu kitabın niyyət-əməl münasibəti cəhətindən hədisi şərifin rəhbərliyindən pay alınmasını və onu nümunəvi ailələrin çoxalması istiqamətində təvəzökar bir addım olaraq qəbul eilib ərsəyə gəlmişdir.

Hüseyn Cavan Araste. Quran elmləri dərsliyi (orta mərhələ)

Bu dərslikdə müəllif "Qurani-Kərimi" n İslam marifinin ən ehtibarlı mənbəyi və möcüzəsi kimi izahını vermişdir. Bu kitab təhrifə uğramayan yeganə səmavi kitabdır. Bəşər onun kiçik surəsi kimi bir surə yaratmaqda acizdir.