Şəki şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Şəki şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Oruc ilhi ziyafət

Kitabda oruc tumağın insan sağlamlığı üçün gərəkli və faydalı olduğu açıqlanır.

Zekeriya Gülər.Hz.Peyğənbər toplum və ailə

Bu kitabın niyyət-əməl münasibəti cəhətindən hədisi şərifin rəhbərliyindən pay alınmasını və onu nümunəvi ailələrin çoxalması istiqamətində təvəzökar bir addım olaraq qəbul eilib ərsəyə gəlmişdir.

Hüseyn Cavan Araste. Quran elmləri dərsliyi (orta mərhələ)

Bu dərslikdə müəllif "Qurani-Kərimi" n İslam marifinin ən ehtibarlı mənbəyi və möcüzəsi kimi izahını vermişdir. Bu kitab təhrifə uğramayan yeganə səmavi kitabdır. Bəşər onun kiçik surəsi kimi bir surə yaratmaqda acizdir.

Əli Həsənov. Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin mərhələləri

Kitabda Azərbaycan tarixinin müxtəlif dövrlərinə dair sənədlər və xatirələr, münaqişənin nizama salınmasına dair BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qətnamələr, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın

Kamal Rüstəm.Tanı oğlunu, Vətən!: portret-oçerk

Kitab Azərbaycanın vətənpərvər və şücayətli oğlanlarından biri, polis polkavniki Sadir Məmmədovun həyat yoluna həsr edilmişdir.