Şəki şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şəki şəhər MKS

"Dədəm Qorqudun kitabı" tədqiqat işığında: Əzizxan Tanrıverdi qorqudşünaslıqda

Kitaba filalogiya üzrə elmlər doktoru, professor Əzizxan Tanrıverdinin "Dədə Qorqud kitabı"nın dilinə həsr etdiyi monoqrafiyalarla bağlı yazılmış məqalələr daxil edilmişdir.

Altın Arıq: Xakas qəhrəmanlıq eposu

Xakas türklərinin qəhrəmanlıq eposu "Altın Arıq" Azərbaycan türkcəsində ilk dəfə nəşr olunur. İnanırıq ki, bu eposun motiv və qədimiliyi həm də zənginliyi oxucularda maraq doğuracaq.

Kamil Adışirinov.XX əsr Şəki ədəbi-mədəni mühiti( 1900- 2000-ci illər) I kitab

Kitabda XX əsrdə Şəkidə keçirilmiş ədəbi-mədəni yola nəzər salınır, bütöv bir yüzillikdə yaşanmış ədəbi-mədəni hadisələr təhlil süzgəcindən keçirilir.

Qənirə Paşayeva.Qaradağlı soyqırımı: şahidlərin dili ilə

Kitab Qarabağlı soyqırımı haqqında olub, faktlarla, şahid ifadələrinə, hüquq-mühafizə orqanlarının sənədlərinə əsasən tərtib edilmişdir

Sümər Faruq. Oğuzlar: türkmənlər

Monoqrafiyada oğuzların həyatı, məişəti, bir etnos kimi ən qədim zamanlardan təşəkkül tapması, dövlət qurma bacarığı  öz əksini tapmışdır.