Şəki şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şəki şəhər MKS

Novruz bayramı ensiklopediyası

İlk dəfə çap olunan " Novruz bayramı  ensiklopediyası "nda təbiətin oyanması,canlanması,Bununla da yaz fəslinin başlanması münasibətilə Azərbaycan xalqı tərəfindən qeyd olunan Novruz bayramının mahiyyəti, tarixi kökləri,

H.Həsənov. Müasir Azərbaycan dilinin leksikası

Vəsaitdə müasir Azərbaycan dilinin leksik –sintektik  sistemi, söz qrupları, alınma sözlər, söz yaradıcılığı, frazeologiya və leksikoqrafiya , morfologiya haqqında geniş məlumat verilir.

Çingiz Abdullayev.Əclafların qanunu

Bu kitabda, öz təsiri ilə bütün keçmiş nəhəng dövləti əhatə edən və indi yeni, transmilli hücumları nümayiş etdirən güclü milli mafiyaların fəaliyyətini göstərməyə və danışmağa cə

Bayramov Aslan.Tarixi faciələrimiz: deportasiya, repressiya və soyqırımı

Kitabda Azarbaycanşünaslığm əsas tədqiqat sahələrindan biri olan deportasiya, repressiya və soyqırımı tariximiz əks olunur. Burada Rusiya dövhtimn Cznubi Qafqaz və Anadolu siyasəti, Irəvan, Naxçıvan xanhalarının Rusiya t