Şəki şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şəki şəhər MKS

Qənirə Paşayeva.Qaradağlı soyqırımı: şahidlərin dili ilə

Kitab Qarabağlı soyqırımı haqqında olub, faktlarla, şahid ifadələrinə, hüquq-mühafizə orqanlarının sənədlərinə əsasən tərtib edilmişdir

Sümər Faruq. Oğuzlar: türkmənlər

Monoqrafiyada oğuzların həyatı, məişəti, bir etnos kimi ən qədim zamanlardan təşəkkül tapması, dövlət qurma bacarığı  öz əksini tapmışdır.

Novruz bayramı ensiklopediyası

İlk dəfə çap olunan " Novruz bayramı  ensiklopediyası "nda təbiətin oyanması,canlanması,Bununla da yaz fəslinin başlanması münasibətilə Azərbaycan xalqı tərəfindən qeyd olunan Novruz bayramının mahiyyəti, tarixi kökləri,

H.Həsənov. Müasir Azərbaycan dilinin leksikası

Vəsaitdə müasir Azərbaycan dilinin leksik –sintektik  sistemi, söz qrupları, alınma sözlər, söz yaradıcılığı, frazeologiya və leksikoqrafiya , morfologiya haqqında geniş məlumat verilir.