Şəki şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şəki şəhər MKS

Çingiz Abdullayev.Əclafların qanunu

Bu kitabda, öz təsiri ilə bütün keçmiş nəhəng dövləti əhatə edən və indi yeni, transmilli hücumları nümayiş etdirən güclü milli mafiyaların fəaliyyətini göstərməyə və danışmağa cə

Bayramov Aslan.Tarixi faciələrimiz: deportasiya, repressiya və soyqırımı

Kitabda Azarbaycanşünaslığm əsas tədqiqat sahələrindan biri olan deportasiya, repressiya və soyqırımı tariximiz əks olunur. Burada Rusiya dövhtimn Cznubi Qafqaz və Anadolu siyasəti, Irəvan, Naxçıvan xanhalarının Rusiya t

Yusif Səfərov.Qədim Azərbaycan: nə bilirik

Kitabda Azərbaycan ərazisində siniflərdən qabaqkı və erkən sinifli cəmiyyətlərin mənşəyi və inkişafı haqqında tədqiqatlar şərh edilir. Burada ibtidai insanın meydana gəlməsi və daha sonrakı təkamülü göstərilir. K

Görüryılmaz Mustafa.Türk Qafqaz İslam Ordusu və ermənilər: 1918

TRT-nin Bakı nümayəndəsi olmuş Mustafa Görüryılmazın bu kitabında, Türk Qafqaz İslam Ordusunun Azərbaycan və Dağıstanda apardığı hərbi əməliyyatlar və bu əməliyyatların nəticələri, Birinci Dünya mühar

Əliyev İqrar Həbib oğlu, Məhərrəmov Elmar Əli oğlu.Azərbaycan Respublikasının Dövlət rəmzləri

Kitabçada Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən 1918-1920-ci illərdə qəbul edilmiş Dövlət bayrağı və qəbulu nəzərdə tutulan Dövlət gerbi ilə Dövlət himni haqqında məlumat verilir. Həmin rəmzlər Azərba