Şəki şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şəki şəhər MKS

Yusif Səfərov.Qədim Azərbaycan: nə bilirik

Kitabda Azərbaycan ərazisində siniflərdən qabaqkı və erkən sinifli cəmiyyətlərin mənşəyi və inkişafı haqqında tədqiqatlar şərh edilir. Burada ibtidai insanın meydana gəlməsi və daha sonrakı təkamülü göstərilir. K

Görüryılmaz Mustafa.Türk Qafqaz İslam Ordusu və ermənilər: 1918

TRT-nin Bakı nümayəndəsi olmuş Mustafa Görüryılmazın bu kitabında, Türk Qafqaz İslam Ordusunun Azərbaycan və Dağıstanda apardığı hərbi əməliyyatlar və bu əməliyyatların nəticələri, Birinci Dünya mühar

Əliyev İqrar Həbib oğlu, Məhərrəmov Elmar Əli oğlu.Azərbaycan Respublikasının Dövlət rəmzləri

Kitabçada Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən 1918-1920-ci illərdə qəbul edilmiş Dövlət bayrağı və qəbulu nəzərdə tutulan Dövlət gerbi ilə Dövlət himni haqqında məlumat verilir. Həmin rəmzlər Azərba

Nəsiman Yaqublu.Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası

Bu ensiklopediya Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi M.Ə.Rəsulzadənin həyat və fəaliyyətinə həsr edilib. İlk dəfədir ki, M.Ə.Rəsulzadənin həm Azərbaycanda, həm də mühacirətdəki fəaliyyəti geniş araşdırılır. E