Şəki şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şəki şəhər MKS

Akif Aşırlı. Türkün Xocalı soyqırımı

"Türkün Xocalı soyqırımı" kitabı XX əsrdə Azərbaycan türklərinə və eləcədə bütün bəşəriyyətə qarşı törədilmiş ən ağır cinayətlər sırasında dayanan Xocalı soyqırımından bəhs edir. 

Ziya Bünyadov. Azərbaycan Vll-lX əsrlərdə

Kitabda Azərbaycanın ərəblər tərəfindən istila edilməsi dövrü ilk dəfə tədqiq olunur. Onun siyasi və sosial-iqtisadi vəziyyəti, yerli hakimiyyətin Ərəb xilafətinə münasibəti, istilaçılara qarşı xalqın azadlı

Şuşa salnaməsi

Əsərdə müəllif Şuşa şəhərinin keçdiyi tarixi yola nəzər salır.Şuşa qalası haqqında gördüklərini,bildiklərini və eşitdiklərini qısa şəkildə izah edir.

Hüseyn Cavid.Əsərləri. 5 cilddə.II cild

XX yüzil bədii fikrimizin mərdlik və əyilməzlik simvoluna çevrilən şəxsiyyəti, böyük mütəfəkkir Hüseyn Cavidin nəsillərə örnək olacaq zəngin və bənzərsiz yaradıcılıq irsi zaman keçdikcə da