Şəki şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şəki şəhər MKS

Elçin Qarayev.Azərbaycanın irəvan bölgəsinin tarixindən

Monoqrafiya XVII yüzilliyin sonu-XIX yüzilliyin ortalarında Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixinə həsr olunmuşdur. Tədqiqat işində ilkin mənbələr və arxiv sənədləri əsasında İrəvan bölgəsinin siyasi-iqtisadi tarixi, tarixi co

Azərbaycan qadın şairləri antologiyası

"Azərbaycan qadın şairləri antologiyası" Azərbaycan qadınlığının poetik salnaməsidir.Salnamədə neçə-neçə Azərbaycan şairəsinin çoxəsrlik fəaliyyəti ,ilhaməsi,yanğısı nəticəsində yaranmışdır

Fəxrəddin Cəfərov.Erməni vəhşiliyi

Monoqrafiyada XX yüzillikdə Naxçıvan, Ordubad, Şərur-Də- rələyəz, Zəngəzur qəzalarında və Qərbi Azərbaycanda ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri qırğınlar, vəhşiliklərdən və ermənilərə qarşı vuruşan qır