Şəki şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Şəki şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi
Əlaqə
Şəki şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi
dateFormatter->formatDateTime($data->date, 'long', null)?>

AZ- 5500, Azərbaycan Respublikası,

Şəki şəhəri, M.F.Axundov prospekti 2

Tel:(024) 244-20-82 /  244-64-87

E-mail:sheki-mks@mail.ru

İş günü:(fasiləsiz )

MKS-nin direktoru:  Kəmalə İsmayılova

Ünvan: Şəki şəhəri, M.F.Axundov prospekti 2

Veb-səhifə: http://shaki.cls.az