Şəki şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şəki şəhər MKS
Əlaqə
Şəki şəhər Mərkəzi kitabxanası
dateFormatter->formatDateTime($data->date, 'long', null)?>

AZ- 5500, Azərbaycan Respublikası,

Şəki şəhəri, M.F.Axundov prospekti 2

Tel:(024) 244-20-82 /  244-64-87

E-mail:sheki-mks@mail.ru

İş günü:(fasiləsiz )

MKS-nin direktoru:  Seyid Vahabov

Ünvan: Şəki şəhəri, M.F.Axundov prospekti 2

Veb-səhifə: http://shaki.cls.az