Şəki şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şəki şəhər MKS
Haqqımızda
4 Fevral , 2015

Şöbənin əsas məqsədi kitabxananın Elektron kataloqunun idarə olunması, elektron resursların, bazaların yaradılması, Elektron kataloqun “ Kataloqlaşdırma”, “Komplektləşmə”, “Oxucu” , “Kitab verilişi “ modullarının işini təşkil etmək, habelə “Administrator” modulu vasitəsi ilə sistemin fəaliyyətinə nəzarət və koordinasiya etmək funksiyasını həyata keçirir. MKS-də kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması işini təşkil edir.

Kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşması şöbəsi yarandığı gündən (2012-ci ilin yanvar ayı)  şöbədə  4 nəfər işçi çalışır ,bunlardan 3 –ü ali təhsilli kadrdır.

 Kitabxana proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsinin əsas işi aşağıdakı elektron bazalarda aparılır:

     Yeni kitablar,Retro kitablar, Diyarşünaslıq aid kitablar,elektron resurs və uşaq ədəbiyyatı