Şəki şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Şəki şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi
Elanlar
24 May , 2018

ŞƏKİ ŞƏHƏR  MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KİTABXANA SİSTEMİNİN TƏŞKİLATÇILIĞI İLƏ M.F.AXUNDZADƏ ADINA KİNOTEATRIN QARŞISINDA ÜMUMMİLLİ LİDER,ULU ÖNDƏR HEYDƏR ƏLİYEVİN 95 İLLİK YUBİLEYİNƏ VƏ AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN YARANMASININ 100 İLLİYİNƏ  HƏSR OLUNMUŞ X ÜMUMRESPUBLİKA ƏNƏNƏVİ KİTAB BAYRAMI KEÇİRİLƏCƏKDİR. HƏR BİRİNİZİ TƏDBİRDƏ İŞTİRAK ETMƏYƏDƏVƏT EDİRİK.TƏDBİR 30 MAY 2018-ci İL TARİXİNDƏ SAAT 11.00-DA KEÇİRİLƏCƏKDİR.