Şəki şəhər Mərkəzi kitabxanası

Şəki şəhər MKS
Tədbirlər
17 Oktyabr , 2018

17 oktyabr 2018-ci il tarixdə Milli Müstəqillik günü münaibətilə  Mərkəzi kitabxananın bir qrup əməkdaşları maarifləndirmək məqsədiylə Şəki Regional kollecin  bir qrup tələbələri ilə “Müstəqilliyimiz əbədidir” adlı mühazirə keçirdi. Mühazirə bu günkü gəncliyin həm uzaq, həm də yaxın tariximizi bilməsi məqsədiylə keçirilmişdir.  Mühazirəni kitabxananın abonement bölməsinin müdiri D.Yaqubova dinləyicinin nəzərinə çatdırırdı. Çıxışında o qeyd edir ki, Tarix dəfələrləsübut edib ki, müstəqilliyi qoruyub saxlamaq onu qazanmaqdan qat-qat çətindir. Gərəksınaqlarahazır olasan,hərbirəziyyətəvə çətinliyə dözməyi bacarasan.Taleelə gətirdiki, Azərbaycan bir əsrdə iki dəfə müstəqillik əldə etmək,özününsuverendövlətini yaratmaq imkanı qazandı. Təəssüf ki, birinci imkan xarici müdaxilə və təminatın olmaması səbəblərindən itirildi.1918-ciildəqurulmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəticəmi23 ay yaşadı.İkincitarixiimkan birdə70ilsonrayarandı. Sovetimperiyasınındağılması Azərbaycan xalqına öz milli müstəqilliyini bərpaetməkimkanıverdi.

Müstəqilliyi elan etmiş Azərbaycan Respublikası çox mürəkkəb tarixi şəraitdə fəaliyyət göstərməyə başlamışdı. Onun müstəqilliyinidünyadövlətləri tanıdı. Azərbaycan Respublikasını ilk olaraq 1991-ciil noyabrın 9-da Türkiyə Cümhuriyyəti, sonra Rumıniya (11 dekabr1991), Pakistan (13 dekabr1991),İsveçrə (23 dekabr 1991), İran (25 dekabr 1991), ABŞ (23 yanvar1992),Rusiya(10 aprel1992)vəb.dövlətlər tanıdılar.

Sonra dinləyicilərə müstəqilliyimizin yaranması ilə bağlı suallar verildikdə onların bu tarix haqqında məlumatlı olduqları aşkarlandı.

Tariximizi bilmək hər bir vətəndaşın borcu və ümdə vəzifəsidir.

 

Foto Qalereya